Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

In Vetus Testamentum: 1. Super Iob 2. Super Psalmos. 3. In Canticum. Commentaria cursoria: 1. Super Isaiam1.

Thomas de Aquino, svatý, Aegidius de Roma, Haimo Altissiodorensis, 1876
Opera omnia, sv. 18. Druhý a třetí autor se týká – a to jen dle moderních náhledů – jen Cantica Canticorum.