Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy (a od Svaté Tváře), karmelitky

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, svatá, 1941
2. vyd., v r. 1946 vyšlo ještě jako 3. vyd. Další, nové vydání z r. 1991 je už "očištěno od přídavků a oprav".