Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Tenora%' and vyhledat like '%Jan%'

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Bl. Jan Sarkander. Jeho doba, život a blahoslavení.

Tenora Jan, Foltynovský Josef, 1920
Ke třistaletému výročí jeho smrti. Několik vadných míst skenu příležitostně opravíme.

Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova

Tenora Jan, 1898
Nejpodrobnější životopis, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 66. Na pamětní desce stojí: "... po smrti jako světec vzývaný ... Pros za nás u Boha."

Jan Tenora

Masák Emanuel, 1938
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, příloha ke sv. 105.