Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Vítězství Kristovo. Panna Maria.

Tóth Tihamér, 1936
Vyšlo ještě podruhé r. 1941.

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Desatero Božích přikázání, I. a II. díl

Tóth Tihamér, 1937
Podle Die zehn Gebote. I., II. Band, Predigten von Monsignore Dr. Tihamér Tóth Prof. an der Universität zu Budapest, 4. Auflage, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1931.

Čisté dospívání

Tóth Tihamér, 1946
2. vyd. (poprvé vyšlo r. 1935/1936).

06 – Asketika

Kristus a mládež

Tóth Tihamér, 1934
Z maďarštiny přeložily Školské sestry OSF; vyšlo ještě jednou r. 1936.