Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké (bibliografie Družiny).

Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938
Vlastní Almanach je v pododd. 2004: Almanachy, časopis Archa v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).

20 – Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

Archa, revue pro katolickou kulturu

Dostál-Lutinov Karel aj., 1912
Změny podnázvu: Měsíčník pro literaturu, kulturu a život (od roč. 6 r. 1918 do roč. 14 r. 1927), Sborník pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 15 r. 1927 do roč. 25 r. 1937), Revue pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 26 r. 1938 do r. 1948), Kulturní revue (od roč. 1/33 r. 1958 do roč. 2/34 r. 1959) a Literární revue československého exilu (poslední ročník v létech 1960 – 1963). Kromě uvedeného autora († 1923) nesli porůznu odpovědnost i (abecedně): Čapek Emanuel, Čmejrek Eduard, Kratochvil Antonín (exil), Masák, Emanuel, Norbert František, Slavík Jindřich Maria, Svoboda Josef, Svozil Oldřich, Večeřa František, Vysloužil Vilém, Zamykal Ladislav. Vycházelo v létech 1912 – 1941, 1945 – 1948 a 1958 – 1963 (exil). Pro exilová vydání použita adresa http://www.scriptum.cz/archa_mnichov/index.html.
Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké. Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938 je (bez bibliografie Družiny) v pododd. 2004: Almanachy, bibliografie pak v pododd. 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti.

Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké.

Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938
Separát – bez bibliografických údajů o Družině, které jsou v pododd. 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti. Časopis Archa je v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).