Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Stuchly%' and vyhledat like '%Ignac%'

13 – Hagiografie

Sv. Jan Bosko

Stuchlý Ignác, 1934
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 102. Víckrát nevyšlo.