Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Stork%' and vyhledat like '%Alois%'

06 – Asketika

Z duchovního života. Poznámky a praktické pokyny.

Stork Alois, 1934
Vyšlo celkem čtyřikrát (1925, 1926, 1934 a 1947) a dvakrát na Slovensku (1934 a 1936), a vždy bylo pro velký zájem a kvalitu úplně rozebráno. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

07 – Pastýřské bohosloví

Výpomoc laiků v duchovní správě. Příručka pro pomocníky ve farnostech.

Stork Alois, 1948
Děkujeme milé čtenářce T., která knihu nejen doporučila, ale i obstarala a naskenovala!