Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Prozřetelnost Boží a válka

Stašek Bohumil, 1915
Cyklus promluv o důležitých náboženských otázkách naší doby, které konal v chrámu Páně Sv. Bartoloměje v Plzni Bohumil Stašek.

04 – Filosofie

Papež a právo mezinárodní

Stašek Bohumil, 1917
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 69.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Když křižovali český národ ...

Stašek Bohumil, 1946
Projevy sídelního kanovníka na Vyšehradě z doby nacismu německého; úvod Václav Vajs, kresby Vojtěch Kubašta.