Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


16 – Dějiny našeho národa

Škola ženských prací ručních. 1. Pletení. 2. Háčkování. 3. Šití. 4. Uzlovatina. 5. Pletivo. 6. Protahování. 7. Vyšívání. 8. Methodika ženských prací ručních pro pětitřídní obecné a třídní školy měšťanské.

Srbová-Lužická Anna aj. red., 1910
1. 1. vyd. 1876, 2. vyd. oprav. a důkladně prohlédnuté 1901.
2. 1. vyd. 1878, 2. vyd. oprav. a důkladně prohlédnuté 1901.
3. 1880. 4. 1881. 5. 1882. 6. 1883. 7. 1885.
8. 1. vyd. 1885, 2. vyd. oprav. a důkladně prohlédnuté 1910.