Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Antikrist: 1. Co soudí mnozí o Antikristu. 2. Antikrist a konec světa.

Spirago Franz, 1924
Orig. Genaues über den Antichrist nach der Lehre der Heiligen Schrift, Überlieferung und Privat-Offenbarung, 1922; 2. vyd. 1931. Ad 1.: Dle Písma sv., ústního podání a dle zjevení jednotlivých hodnověrných osob; česky upravil P. Syrový Josef (* 22. 5. 1851 Zelčín, čestný konsistorní rada, osobní děkan a arcibiskupský notář, † 4. 12. 1930 Praha). 2. Ukázky ze spisu římsko-katolického kněze prof. Frant. Spirago v Praze vydaného se schválením nejdůstojnějšího arcibiskupského ordinariátu ze dne 23. srpna 1923.

Utrpení a radosti očistce

Spirago Franz, 1936
Děkujeme za OCR.

08 – Pedagogika a katechetika

Katolický lidový katechismus. I, Věrouka

Spirago Franz, 1903
Vydání r. 1910 bylo pouhým dotiskem. Srov. charakteristiku u třetího dílu, O prostředcích milosti.

Katolický lidový katechismus. II, Mravouka

Spirago Franz, 1904
Dotisk vyšel r. 1910. Srov. charakteristiku u třetího dílu, O prostředcích milosti.

Katolický lidový katechismus. III, O prostředcích milosti

Spirago Franz, 1904
Dotisk vyšel ještě r. 1911. Každou ze tří částí doplňujeme textovým pdf souborem staženým z internetu; neznámému zpracovateli děkujeme. Dovolujeme si laskavého čtenáře upozornit, že v tomto III. dílu je v závěru obsažen Přehled nejdůležitějších zkratek a Abecední seznam (t. j. rejstřík) všech tří dílů.

09 – Homiletika

Sbírka příkladů ku potřebě duchovenstva vůbec, zvlášť pak kazatelů, profesorů a učitelů náboženství, katechetů, jakož i křesťanských rodičů a vychovatelů

Spirago Franz, 1911
Česky upravil P. Červinka Václav.