Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Život Krista Pána podle čtyř evangelií – náčrty rozjímání pro kněze, sv. 1 – 5

Spáčil Bohumil, 1932
1. Skrytý život Krista Pána. 2. Apoštolský život Krista Pána od počátku veřejného vystoupení až k třetí slavnosti velikonoční. 3. Apoštolský život Krista Pána od třetí slavnosti velikonoční až k poslední jeho cestě do Jerusaléma. 4. Apoštolský život Krista Pána od poslední cesty jeho do Jerusaléma až do počátku jeho utrpení. 5. Umučení a oslavení Krista Pána.

06 – Asketika

Chceš býti dokonalý? Rozpravy o apoštolském povolání v Tovaryšstvu Ježíšově.

Parnisetti Giovanni Nepomuk, Spáčil Bohumil, 1923

Tovaryšstvo Ježíšovo. Dějiny, práce, ideály.

Spáčil Bohumil, 1939
Pro kruh přátel dorostu T. J. Autor sice není v brožuře přímo uveden, ovšem je zde odkaz na provinciální prokuraturu, přičemž provinciálem byl v letech 1938 – 1945 právě P. B. Spáčil.

Ze života přátel Krista Pána. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců – vzorů kněží.

Spáčil Bohumil, 1933

Psallite regi nostro – rozjímání na žalmy pro kněze. Sv. I. Předmluva – Úvod – Žalm 1 – 50. Sv. II. Žalm 51 – 100.

Spáčil Bohumil, 1948
Sv. I. je z r. 1941 – potom vyšel ještě r. 1948 jako 2. nezm. vyd.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Jesuité

Spáčil Bohumil, Kubíček Emanuel, 1923
P. Emanuel Kubíček S. J. napsal hlavní kapitolu Jesuité a národ český.