Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

O válce po právu přirozeném a mezinárodním

Soldát Alois, 1915
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 65.

10 – Pravo Katolické církve

O jedinosti a nerozlučnosti manželství

Soldát Alois, 1906
(O jedinnosti a nerozlučitelnosti manželství) Vzdělávací knihovna katolická, sv. 41.

11 – Sociologie a charita

Nástin základův a všeobecných zásad společensko-hospodářských – příspěvek katolické mravouky k řešení otázky sociální

Soldát Alois, 1913
Dědictví sv. Prokopa, sv. 56.

Bytová otázka dělnická – dějiny a přehled úkolů reformy bytové

Soldát Alois, 1905
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 38. Hledejme v této práci tři zásady: Kterak se může dělník osamostatnit do posice živnostnika, kterak upřednostnit rozvoj vlastních rodinných domků na úkor nájemných bytových "králíkáren", a jak uvést v pohyb stěhování občanů z měst na venkov, tedy opačným směrem, než dnes.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Vzdělávací knihovna katolická – kompletní bibliografie a všechny její svazky

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, Čihák Josef, Merell Jan, 1948
V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech 70 svazků Vzdělávací knihovny katolické, všech 17 svazků Nové řady (t. j. do r. 1940) a všech pět svazků Druhé Nové řady, vše tedy až do r. 1948. Bibliografie této knihovny je také kompletní: u titulů se uvádí poznámka (např. cena) podle sv. X Nové řady (Staročeské cestopisy do Svaté země. Zachystal František aj. red., 1931).
Před bibliografií je zařazena zpráva Časopis katolického duchovenstva a Vzdělávací knihovna katolická přijaty Jeho Svatostí papežem Lvem XIII. z ČKD 1900, č. 4, str. 288.
Po bibliografii jsou ještě dva články:
1. Vzdělávací knihovna katolická. Pořádají dr. J. Tumpach a dr. Ant. Podlaha. Soldát Alois, ČKD 1896, č. 6, str. 374nn.
2. Bibliotheca eruditionis catholicae. Dirigentibus Dr. Jos. Tumpach et Dr. Ant. Podlaha. Soldát Alois(?), ČKD 1905, č. 3, str. 290 – 293.