Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

O učení modernistů: encyklika J. S. Papeže Pia X. "Pascendi dominici gregis"

Smolík Václav, 1911
Dědictví sv. Prokopa, sv. 52. Obsáhlý a srozumitelný výklad encykliky doprovázený jejím latinským a českým textem; podrobný a zajímavý rozbor učení modernistů. Na několika internetových stránkách je ke stažení trochu upravovaný a zkrácený dotisk; Knihovna Libri nostri má v tomto regále přesné původní vydání. Připojujeme zmíněný dotisk v textovém tvaru – lze hledat buď v něm textově, anebo v naší naskenované základní knize podle obsáhlého rejstříku.

05 – Mravouka. Zpovědnice.

O souboji – úvahy historické, ethické a právní se zvláštním zřetelem ke hnutí protisoubojovému.

Smolík Václav, 1913
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 60.