Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


16 – Dějiny našeho národa

Zlatý máj, čtyřiadvacet písní pro děti

Sládek Josef Václav, 1922
2. samostatné vyd., rok vyd. je nejistý. Poprvé vyšlo r. 1887.

Skřivánčí písně, pro naše české dítky

Sládek Josef Václav, 1889

Zvony a zvonky, písně a bajky pro dítky

Sládek Josef Václav, 1939
2. samostatné vyd.; poprvé vydáno r. 1894.