Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


07 – Pastýřské bohosloví

Příručná kniha bohosloví pastýřského. Svazek I (1890). Svazek II.

Skočdopole Antonín, 1891
Vydání 2., přeprac. a dopl. Členění: Sv. I. (1: Kniha I. a II.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 30. Sv. II. (2-1: Kniha III. a IV., 2-2: Kniha V. a VI.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 31.

Učebná kniha bohosloví pastýřského

Skočdopole Antonín, 1905

08 – Pedagogika a katechetika

Biblické katechese. Rukověť k vyučování náboženskému na nižším stupni obecné školy.

Skočdopole Antonín, 1882
Knihu připravujeme.

První katechismus náboženství katolického

Skočdopole Antonín, 1890
V mocnářství ani u katechismů nebyla uniformita, jak ji známe dnes. Děti si mohly vybrat, kterou pomůcku budou používat, všechny byly přísně a přesně pravověrné, naprosto jasné, srozumitelné. Tak tu byly skvělé tituly, jako je třeba tento – pro úplné začátečníky.

Druhý katechismus náboženství katolického

Skočdopole Antonín, 1889
Který žáček už něco uměl, měl k disposici katechismus o něco podrobnější. A tak v tom starém mocnářství nebyl nikdo – kromě židovských rebelů, neboť protestanti procházeli stejnou výukou jako katolíci – katolicky nevzdělán. Všichni procházeli až do dospělosti neustávající výchovou a výukou, o které dnes můžeme asi jen snít.

20 – Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

Svatováclavský kalendář na obyčejný rok ..., přestupný rok ...

Skočdopole Antonín, 1873
Vycházel až do r. 1934. Mimo tuto řadu vydala Československá akciová tiskárna kalendář téhož názvu, jejž připravil Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava: Svatováclavský kalendář na jubilejní rok milenia mučednické smrti světce Václava 1929. Šorm Antonín aj. red., 1928.