Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Májové kvety čili nábožné rozjímania o blahoslavenej Panne Marii pre májovú pobožnosť slovenskému katolickému ľudu

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1904
venoval P. Fráňa Vítězslav Sasinek (* 11. 12. 1830 Skalica, † 17. 11. 1914 Štajerský Hradec), jubilárny kňaz biskupstva baňsko-bystrického.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

O církevním dějepise Slovanů

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1887

Ulfilas a glagolské písmo

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1887

Sv. Method a Uhorsko

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1884

Život SS. Cyrilla a Methoda

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1885

Historický katechismus pre Slovákov

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1906
Vyšla tři vydání: poprvé r. 1896 (20 stran), 1901 a 1906 (obojí 28 stran). Přinášíme 3. vyd.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Obrana svätého Methoda

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1907