Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

Saint-Projet Marc-Antoine-Marie-François Duilhé de, 1897
Jediné české vydání, ze 4. vyd. francouzského přeložil P. Dr. Antonín Podlaha. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 1.