Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Pravý vůdce duše do nebeské vlasti čili Rozjímání srdce člověka buď v hříších neb v milosti Boží postaveného

Ruffer Vojtěch, Hřebeský Jan, 1869
(název pokračuje:) přiměřenými vroucími modlitbami ve dvanácti obrazech představeného.