Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Anežka a Zuzanna čili Poslední léta pronásledování Diokleciánova. Dějepisná povídka.

Rondina Francesco Xaver, Jirák František, 1905
Vlašsky sepsal Francesco Xaver Rondina, česky upravil František Jirák. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 73.