Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Život Ježíše Krista

Ricciotti Giuseppe, 1948
Na rozdíl od pozdějších zpracování pozemského života Spasitelova se lze na toto vynikající obsáhlé a zcela srozumitelné dílo plně spolehnout. Děkujeme za OCR, i za textový tvar převzatý z jiného veřejného zdroje.