Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes

Rahlfs Alfred, 1935
02030102: studijní text; řecký Starý zákon. Uveřejňujeme Septuagintu ze dvou důvodů: jednak starozákonní citace v Novém zákoně jsou z této knihy, jednak mnozí ji považují za inspirovanou. Ve dvou dílech, přičemž začínáme Obsahem obou dílů.