Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Listové sv. Pavla apoštola. Díl II.

Sušil František, 1871
S výkladem dr. Františka Sušila. Obsahuje Sv. Pavla list ku Galaťanům, Sv. Pavla list k Efešanům, Sv. Pavla list k Filipanům, Sv. Pavla list ku Kološanům, Sv. Pavla list I. k Soluňanům, Sv. Pavla list II. k Soluňanům, Sv. Pavla list I. k Timotheovi, Sv. Pavla list II. k Timotheovi, Sv. Pavla list k Titovi, Sv. Pavla list k Filémonovi – každý z listů přeložen a obšírně vyložen – a přiložený spis František Sušil. Životopisný nástin. Procházka Matěj († 1889), 1871, na str. 409 – 447. Dědictví sv. Prokopa, sv. 9.

06 – Asketika

Křesťanský muž – zrcadlo pro křesťanské pohlaví mužské.

Marchal Victor, 1875
Kniha původně francouzsky sepsaná (L'Homme comme il le faut, 1864) od P. V. Marchala; zčeštil P. Procházka Matěj († 1889). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 42.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Missie jesuitské vůbec a missie P. Augustina Strobacha ze S. J. zvlášť

Procházka Matěj († 1889), 1886
V názvu ve skutečnosti je "z T. J." Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 53.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Život sv. Methoda apoštola Říše Velkomoravské a Slovanů vůbec

Procházka Matěj († 1889), 1885
2. obšírnější, kritickými doklady a ozdobnými nákresy opatřené vydání na důstojnou oslavu roku 1885.

Sborník svatomethodějský. Přípravné poučení k roku jubilejnímu 1885.

Procházka Matěj († 1889) aj. red., 1884
Sepsané od rozličných spisovatelů. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 51.

Život bl. Jana Sarkandra mučeníka

Procházka Matěj († 1889), 1861
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 22.

Dr. Matěj Procházka († 1889). Životopisný nástin.

Šťastný Vladimír, 1890
Vyňato z knihy Kukátko čili Život v obrazích. Díl 4. Kosmák Václav, 1890 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 57) – 1608: Literatura v Zemích Koruny české.

16 – Dějiny našeho národa

Kukátko čili Život v obrazích. Díl 1. až 5.

Kosmák Václav, 1892
Díl 1. 1876 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 43). Díl 2. 1878 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 45). Díl 3. 1883 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 50). Díl 4. 1890 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 57) – z knihy jsme vyndali spisek Dr. Matěj Procházka († 1889). Životopisný nástin. Šťastný Vladimír, 1890, viz 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti. Díl 5. 1892 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 59). Krátce nato vyšla ještě 2. vyd. a o mnoho let později znovu něco, ovšem to již bylo po smrti autorově, který tato vydání už nemohl aprobovat (P. Václav Kosmák * 4. 9. 1843 Martinkov u Moravských Budějovic, † 15. 3. 1898 Prosiměřice u Znojma). Dílo P. Kosmáka je dostupné na adrese.