Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Rukověť ku počátečnému vyučování katolickému náboženství

Procházka Jakub, 1886

Výklad malého a středního katechismu blah. Kanisia. Díl I. Výklad malého katechismu. Díl II. Výklad středního katechismu.

Procházka Jakub, 1886

13 – Hagiografie

Montalembertův Život svaté Alžběty

Montalembert Charles Forbes René, comte de, 1855
Z frančiny (Histoire de sainte Élisabeth, reine de Hongrie, 1836) přeložil P. Procházka Jakub (* 2. 7. 1818 Pavlovice, † 25. 9. 1893 Brno). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 8.

Svatá Angela z Mericiův (Anděla Mericiová) a duchovní dcery její

Procházka Jakub, 1862
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 24.

Život sv. Františka Borgie

Procházka Jakub, 1860
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 20.

Život sv. Františka Saleského, knížete biskupa Ženevského, zakladatele řádu Návštívení Panny Marie a učitele církevního. Díl I. Díl II.

Procházka Jakub, 1880
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 46, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 47.

18 – Archeologie a církevní umění

Zvony a věže kostelní v Církvi katolické se zvláštním zřením k církevnímu zvonění

Procházka Jakub, 1883