Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Prochazka%' and vyhledat like '%Emil%'

09 – Homiletika

Pod kopulí bílé svatyně, díl I. až III.

Procházka Emil, 1940
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 107 (I. díl), Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 109 (II. díl, 1945); III. díl 1948.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Do svaté země. Zpráva o II. moravské lidové pouti v srpnu r. 1910.

Procházka Emil, 1910
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 84.