Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Odevzdanost do vůle Boží. Duchovní cvičení o čisté lásce.

Piny Alexandre, 1941
1. vyd. 1939. Dominikánská edice Krystal, sv. 44. Orig. Retraite sur le pur amour, ou Pur abandon à la divine volonté. Piny Alexandre (* 1640, † 1709), 1683 (nepatrně odlišný název), 1684, 1695.