Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Concordantiarum universae scripturae sacrae

Peultier Eugenius, Etienne Louis, Gantois Leo, 1939
Nejprve je tu úvod a podrobné synoptické tabulky z dějin a místopisu Starého i Nového zákona; konkordance na informace v tabulkách často odkazuje. Hlavní text následuje, kvůli značnému rozsahu, v pěti částech: Část 1, a – demento; Část 2, demergo – gregatim; Část 3, gremium – negligo; Část 4, nego – Sarohen; Část 5, Saron – Zuzim. Za souborem se synoptickými tabulkami i za každou částí umísťujeme totéž ještě jednou, avšak v textovém tvaru a v nízkém rozlišením: tuto digitalizaci nabízí archive.org – jde o (textově shodné) vydání této konkordance z r. 1897.