Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Petr%' and vyhledat like '%I.%' and vyhledat like '%z%' and vyhledat like '%Rozmberka,%' and vyhledat like '%Brandl%' and vyhledat like '%Vincenc%'

16 – Dějiny našeho národa

Kniha Rožmberská

Petr I. z Rožmberka, Brandl Vincenc, 1872
Kritické vydání opatřené poznámkami a glosářem; doplňujeme z internetu Jirečkův text Knihy starého pána z Rožmberka. Ke skladbě Knihy rožmberské, Veselý Jiří. Miscellanea historico-juridica, Vaněček Václav, 1940.