Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Pesina%' and vyhledat like '%Vaclav%' and vyhledat like '%Michal,%' and vyhledat like '%rytir,%' and vyhledat like '%Pohan%' and vyhledat like '%Vaclav%' and vyhledat like '%Alexander%'

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Životopis velebného pana Antonína Hanikýře, nábožného zakladatele ústavu Dědictví svatého Jana Nepomuckého v Praze.

Pešina Václav Michal, rytíř, Pohan Václav Alexander, 1841
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 10.