Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

Život křesťanské děvečky. Pěkná povídka, jak nábožná děvečka považuje a ctí hořké utrpení Pána Ježíše.

Pešina Václav Michal, rytíř(?), 1840
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 11. Pozn.: autorství čerpáme z knihy Svatodenní pořádek a pobožná děvečka, 1851, v níž je ke sv. 6 vydaného Dědictvím připojena právě tato kniha.