Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Kněžské exercitie

Pauly Jan Křtitel, 1927

07 – Pastýřské bohosloví

Jak se máme chovati. Společenský a pastorační katechismus pro duchovenstvo.

Pauly Jan Křtitel, 1940
Text ve zveřejněném výtisku je místy podtrháván tužkou. Pokud by chtěl někdo pomoci převedením knihy do tvaru OCR, pošleme mu krome 300 dpi ještě jiný sken, a to první poloviny knihy, kde podtrhávání není.

Pastorální medicina se zvláštním zřetelem na zdravotnictví

Pauly Jan Křtitel, 1911
Za spolupracovnictví odborných lékařů upravil Msgre. Jan Pauly, mučedník německé totality. Němci ho v roce 1942 spolu s dalšími kněžími internovali ve františkánském klášteře v Zásmukách, kde 20. 12. 1944 nelidskému trýznění podlehl.

10 – Pravo Katolické církve

Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Pauly Jan Křtitel, 1902
(název pokračuje:) Systematický soubor církevních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem a příslušných formulářů s praktickým návodem pro duchovní správu.

Hřbitovní a pohřební právo

Pauly Jan Křtitel, 1941
Příručka zákonitých předpisů o hřbitovech a pohřbívání pro obce, pro farní a patronátní úřady, pro pohřební ústavy a pro potřebu úřední i soukromou.