Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Pakosta%' and vyhledat like '%Vojtech%'

16 – Dějiny našeho národa

Otcové a děti. Povídka z venkovského života.

Pakosta Vojtěch, 1886
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 73.