Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Modlitby a zpěvy pro střední školy

Orel Dobroslav, 1918
5. vyd., vydal Císařský královský školní knihosklad.

19 – Církevní zpěv a hudba

Theoreticko-praktická rukověť chorálu římského pro bohoslovecké a učitelské ústavy pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele církevního zpěvu

Orel Dobroslav, 1899
Čtenáře naší knihovny možná zarazí, že v ní nenachází zpěvníky s lidovým zpěvem (zařazujeme jen průvody varhan). Je tomu tak proto, že lidový zpěv se do liturgie vloudil až v novověku a to jen někde (je typické, že rozbujel prvně u protestantů). Zastáváme názor, že lidový zpěv v konečném výsledku nelze regulovat žádnými předpisy a že moderní jeho kytarová, basová, bubnová a pod. podoba jsou zákonitým jeho vývojovým stadiem, nemluvě o tom, jaké revoluční výdobytky v této oblasti lidové tvořivosti lze u tohoto druhu zpěvu v budoucnu očekávat. Pro neliturgické použití (naoř. různé pobožnosti – jako je křížová cesta a pod.) by ovšem tradiční zpěvníky byly příhodné i pro naši knihovnu, ale zdá se nám, že pokušení používat je i při liturgii by bylo příliš velké. Bude-li čtenářský zájem větší, lze tuto věc znovu zvážit.

Český kancionál. Průvod varhan. 1 a 2.

Orel Dobroslav, Hornof Vladimír, Vosyka Václav, 1921
Český kancionál poprvé vyšel r. 1921, naposledy, v 17. vyd., r. 1968. Průvod varhan vyšel jen jednou. S díky za skenování a za zpřístupnění na internetu.