Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Mluvnice řeckého jazyka

Niederle Jindřich (Groh František, Niederle Václav ), 1946
02030302: Jde o unikátní vydání této mluvnice, vyšlo jen jednou. Číslování paragrafů se sice liší od pozdější kodifikace Varclovy, ale zařadili jsme do textu srovnání obou číslování, a těch pár odstavců, které má Varcl navíc (mnohé naopak vypustil), jsme si dovolil připojit.