Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Traktát o Nejsvětější Trojici

Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1931
Dominikánská edice Krystal, sv. 8.

06 – Asketika

Bůh a já

Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1930
2. vyd. (1. vyd. 1928). Dominikánská edice Krystal, sv. 1.

13 – Hagiografie

John Henry Newman. Úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor z jeho spisů.

Newman John Henry, blahoslavený 2010, Lang Alois, 1939
1. vyd.; 2. vyšlo r. 1947 bez fotografie. Lev XIII. kreoval Newmana 12. 5. 1879 kardinálem. Ctihodným byl prohlášen 21. 1. 1991 a 19. 9. 2010 byl blahořečen.