Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Cestička do nebe. Modlitby k svaté zpovědi a svatému přijámání pro děti.

Neubauer Ferdinand, 1947
1. vyd., do r. 1949 vyšla celkem čtyři vyd.; volně dostupné na internetu.