Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Montalembert%' and vyhledat like '%Charles%' and vyhledat like '%Forbes%' and vyhledat like '%Rene,%' and vyhledat like '%comte%' and vyhledat like '%de%'

13 – Hagiografie

Montalembertův Život svaté Alžběty

Montalembert Charles Forbes René, comte de, 1855
Z frančiny (Histoire de sainte Élisabeth, reine de Hongrie, 1836) přeložil P. Procházka Jakub (* 2. 7. 1818 Pavlovice, † 25. 9. 1893 Brno). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 8.