Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého – dľa Kalmeta, Bosizia a iných prostorozumne objasnený

Mišík Štefan, 1879
P. Štefana Mišík, kňaz biskupstva spišského, P. Bosizio Athanasio S. J. (* 30. 4. 1809, † 5. 2. 1896), P. Calmet Augustinus O. S. B. (* 1672, † 1757). Zpracováno pro Knihovnu Libri nostri; Pán Bůh odplať.