Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Sanctissimum. Část I, O eucharistii. Část II, O mši svaté

Melka Antonín, 1928
I. eucharistické promluvy, II. řeči postní Knihu připravujeme.

06 – Asketika

Pane, nauč nás modliti se! Několik slov o modlitbě Páně.

Melka Antonín, 1922
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

09 – Homiletika

Homiletické publikace P. Antonína Melky

Melka Antonín, 1946
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. V Getsemane (postní řeči z. r. 1938), Melka Antonín, 1946.