Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Slovník česko-latinský

Meissner Josef, 1940
02010222: Tento slovník pak ještě vyšel dvakrát jako doslovný přetisk spolu s 6. a 7. vydáním latinsko-českého slovníku Kamila Fürsta (zde 02010242). Za tento tip i mnohé další v tomto oddělení děkujeme panu B. Bibliografické údaje o autorovi se nám nepodařilo, snad jen zatím, zjistit. Víme jen, že vyučoval latinu na Masarykově státním reálném gymnasiu v Praze 2, Křemencova ulice, v letech 1934/1935 – 30. 6. 1941, a že už ve šk. r. 1935/1936 si vzal od 11. 1. 1936 do konce školního roku zdravotní dovolenou.