Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Mazzella%' and vyhledat like '%Orazio%'

11 – Sociologie a charita

Volná myšlenka. Co jest – co činí – co hlásá.

Mazzella Orazio, 1932
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 12. Knihu připravujeme.