Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


10 – Pravo Katolické církve

Institutiones Ethicae et Iuris naturae

Matthaeus Liberator, 1884
Vyd. 8.; potom ještě vyšlo 9. vyd. (beze změn) r. 1887 a poslední 10. vyd. roku 1890 (nejbližší nám známý exemplář je v Polsku).