Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


10 – Pravo Katolické církve

Manželské právo Církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské Republiky československé. Část 1

Martinů Jan, 1928
Katolík se o právo manželské zajímá ve dvou případech. První je málo častý – chce poznat, jak si Církev přeje, aby měl manželství v pořádku. Daleko častější je případ druhý, hledají-li se v konkrétním manželství skuliny, jak by šlo z nauky Církve nějak vyklouznout, aby vše bylo zase "v pořádku". Prvnímu účelu předkládaná kniha plně vyhovuje. Ve druhém případě pak zájemci nastavuje zrcadlo: moderní katolík, který spoléhá na moderní lhostejnost, se překvapen dozví, jak to bylo dřív, jak to bylo v Církvi vždycky a jak to v Církvi zůstane až do konce světa. Tato část obsahuje: Úvod do manželského práva Církve katolické Codicis iuris canonici cc 1012 – 1018. Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám i zde Knihovna Libri nostri nabízí tuto v dnešní době tak důležitou knihu zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat a jakékéliv pasáže z ní snadno přebírat.

Manželské právo Církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské Republiky československé. Část 2

Martinů Jan, 1930
O úkonech, jež sňatku nutně předeslati třeba, a zvláště o ohláškách manželských Codicis iuris canonici liber III, titulus VIII, Caput I, cc 1019 – 1034; O manželských překážkách vůbec Codicis iuris canonici liber III, titulus VII, Caput II, cc 1035 - 1057. Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám i tuto druhou část Knihovna Libri nostri nabízí zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat a jakékéliv pasáže z ní snadno přebírat.

19 – Církevní zpěv a hudba

Boží cesta – písně a modlitby katolického křesťana. Průvod varhan.

Martinů Jan aj. red., 1939
Boží cesta poprvé vyšla r. 1938 a naposledy r. 1968, také Průvod varhan vyšel mezitím několikrát. S díky za skenování a za zpřístupnění na internetu.