Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Žena křesťanská. Žena jak má býti – zrcadlo pro křesťanské pohlaví ženské.

Marchal Victor, 1874
Dle P. Victora Marchala O. M. I. Le P. (* 1827, † 1903) (La femme comme il la faut, 1862) P. Poimon František. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 41.

Křesťanský muž – zrcadlo pro křesťanské pohlaví mužské.

Marchal Victor, 1875
Kniha původně francouzsky sepsaná (L'Homme comme il le faut, 1864) od P. V. Marchala; zčeštil P. Procházka Matěj († 1889). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 42.