Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Mader%' and vyhledat like '%Robert%'

03 – Obrana víry a katolická věrouka

Živ buď Ježíš Král

Mäder Robert, 1933
Přeložil P. Coufal Tomáš.

Zpět ke mši svaté

Mäder Robert, 1938
Přeložil P. Coufal Tomáš.

Buď – anebo!

Mäder Robert, 1930
Přeložil P. Bořek Dohalský Antonín. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 167.