Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Živ buď Ježíš Král

Mäder Robert, 1933
Přeložil P. Coufal Tomáš.

Marie vítězí!

Mäder Robert, 1935
Edice Smíru, sv. 999.

Zpět ke mši svaté

Mäder Robert, 1938
Přeložil P. Coufal Tomáš.

Buď – anebo!

Mäder Robert, 1930
Přeložil P. Bořek Dohalský Antonín. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 167.