Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Commentarii in prophetas minores. 1. Liber prophetae Hošeae. 2. Liber prophetae Joelis. 3. Liber prophetarum Amos et Abdiae.

Kutal Bartoloměj, 1933
(název pokračuje:) e textu originali latine et metrice versus, explanatus, notis criticis et philologicis illustratus / e textu originali latine et metrice versi, explanati, notis criticis et philologicis illustrati; roky vyd. 1929, 1932 a 1933.

Dějiny Starého zákona

Kutal Bartoloměj, 1923
Příkladem postupného zdnešňování biblických výkladů může být pojednání o potopě. Do poloviny 19. století se potopa jednoznačně považovala za všeobecnou, ne za částečnou. Musil (viz Od stvoření do potopy) v r. 1905 nabízí sice ještě oba výklady, ale již se naopak jednoznačně přiklání k potopě částečné. Zde Kutal předkládá už jen jeden výklad. Laskavý čtenář může porovnat Zillmerův politicky nekorektní Darwinův omyl (2008) v pododdělení 1109: Odpor k pověrám, který jde proti dnešku zpět k tradičnímu výkladu.

Písmo svaté jako četba laiků. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Benedictus XV., Žák Emanuel, 1940
Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benedikt XV., 1920. Laskavý čtenář nalezne ještě jiné vyd. českého znění této encykliky v publikaci Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a to v textovém tvaru.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Palestina

Kutal Bartoloměj, 1925
(název pokračuje:) historicko-náboženský obraz minulosti a přítomnosti Palestiny nakreslil ThDr. Bartoloměj Kutal. Prakticky poslední větší česká katolická zpráva o Palestině sice ještě arabské, kdy už ale naplno běžel její židovský zábor. Zveřejěno po konsultaci s autora inkardinující diecézí (čtenář Š.).