Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně 1881 – 1918.

Kubíček Jaromír, Papírník Miloš, 2012
Děkujeme MZK za naskenování a zpřístupnění publikace, která obsahuje bibliografii přední katolické knihtiskárny. I tato publikace dokládá, jak mnoho a jak strašlivě jsme na 1. světové válce prodělali (na 2. světové válce jsme naproti tomu ale vydělali).