Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

Myšlenky a rady vzdělaným jinochům na uváženou

Doss Adolf von, 1921
Ve čtyřech knihách; přeložil P. Dr. Korec Tomáš V.

06 – Asketika

Poutní kniha – modlitby a písně

Korec František, Korec Tomáš V., 1893
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 60.

13 – Hagiografie

Život svatého Bernarda, otce a učitele církevního, druhého zakladatele řádu cisterciáckého

Korec Tomáš V., 1891
2 výtisky