Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Theologia fundamentalis

Kordač František Xaver, 1910

04 – Filosofie

Philosophiae christianae synopsis

Kordač František Xaver, 1910

06 – Asketika

Collectio precum. Ad usum alumnorum in Clericorum Seminarii Archiepiscopalis Pragensis

Kordač František Xaver, 1930
Modlitby seminaristů pražského semináře z doby arcibiskupa pražského a primase českého otce profesora Františka Kordače.

08 – Pedagogika a katechetika

Českoslovenští katolíci a škola. Pastýřský list československých biskupů.

Kordač František Xaver, Stojan Antonín Cyril aj. red., 1921
23. 11. 1921.