Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


19 – Církevní zpěv a hudba

Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Díl první, I. Od počátku křesťanství až do Karla, otce vlasti. II. Doba Karlova.

Konrád Karel, 1881

Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Díl druhý, I. Posvátný zpěv český v 15. věku. II. Literátská bratrstva.

Konrád Karel, 1893
Dědictví sv. Prokopa, sv. 34.