Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Konecny%' and vyhledat like '%Filip%' and vyhledat like '%Jan,%' and vyhledat like '%Thomas%' and vyhledat like '%de%' and vyhledat like '%Aquino,%' and vyhledat like '%svaty%'

06 – Asketika

Voj andělský. Bratrstvo sv. Tomáše Aquinského a Šestinedělní pobožnost k témuž světci.

Konečný Filip Jan, Thomas de Aquino, svatý, 1891
Vyšla ještě dvě různá vydání, a to r. 1904 a 1927.